Hint-Pasifik Bölgesinde Yükselen Güç Dinamiklerinde İttifakların Değişimi

Güç dinamikleri sismik değişimlere uğradıkça ve irili ufaklı uluslar anlamak, uyum sağlamak ve yanıt vermek için çabaladıkça, uluslararası ilişkilerin karmaşık dokusu Hint-Pasifik bölgesinin potasında hızla yeniden dokunuyor. İki hayati okyanusu ve birkaç büyük küresel ekonomiyi kapsayan bu bölge, son yıllarda uluslararası ilginin odağı haline gelmiştir. Rekabet halindeki hırsların, karmaşık tarihi bağların ve yeni gelişen güçlerin, yerleşik ağır topların ve stratejik seslerini bulan daha küçük ulusların değişken bir karışımının bağlantı noktasıdır. Bu kitap, Çin’in yükselişi, Hindistan’ın yeniden dirilişi, Amerika Birleşik Devletleri’nin odağının yeniden yönlendirilmesi ve Güneydoğu Asya ülkeleri, Avustralya ve Japonya’nın değişen rolleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu karmaşık konuları incelemeyi amaçlamaktadır.

Dünya çapındaki uluslar, Çin’in hem ekonomik hem de jeopolitik olarak yükselen gücüne stratejik olarak uyum sağlamak zorunda kalmıştır. ‘Orta Krallık’ın ekonomik ve siyasi nüfuza yönelik doymak bilmez iştahı, gücünü Hint-Pasifik bölgesine yayarak bölgedeki diğer ülkeleri duruşlarını yeniden değerlendirmeye zorlamıştır. Güney Çin Denizi’ndeki toprak iddialarının karmaşık örgüsü bu büyük resmin bir yönünü oluştururken, Kuşak ve Yol Girişimi de bir diğer yönünü oluşturuyor.

Son zamanlarda, Hindistan’ın önemli bir oyuncu olarak büyümesi nedeniyle bölgenin dinamikleri daha karmaşık hale geldi. Hindistan’ın “Act East” politikası, istikrarlı ekonomik ilerlemesi ve Quad gibi çeşitli platformlar aracılığıyla diğer demokratik ülkelerle işbirliği yapması bu değişimi göstermektedir. Aynı zamanda Dörtlü’nün üyeleri olan ABD, Japonya ve Avustralya’nın katılımı da bölgede değişen stratejik hatların altını çizmektedir.

1967’de kurulan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Hint-Pasifik bölgesinin değişen jeopolitik manzarasında önemli bir rol oynamaktadır. Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’dan oluşan on üye ülkesiyle ASEAN, bölgede coğrafi ve diplomatik açıdan benzersiz ve hayati bir konuma sahiptir. Hızlı kentleşme, büyüyen orta sınıf, artan dijitalleşme ve stratejik ticaret ortaklıkları bu güçlü ekonomik büyümeyi yönlendirmektedir.

ASEAN’ın diplomatik etkisi, 2019 yılında başlatılan ASEAN Hint-Pasifik Genel Görünümü (AOIP) gibi girişimlerle de ortaya konmaktadır. Bu belge, ASEAN’ın mevcut ASEAN liderliğindeki mekanizmaları temel alarak daha geniş Hint-Pasifik bölgesinin mimarisini şekillendirmede merkezi bir rol oynama arzusunu yansıtmaktadır. Bununla birlikte, ASEAN’ın potansiyeli, üye devletler arasındaki iç farklılıklar, uzlaşmaya dayalı karar almanın sınırları ve ulusal çıkarlar ile ortak bölgesel hedefler arasındaki doğal gerilim nedeniyle sık sık azalmaktadır. Myanmar’da 2021 askeri darbesinin ardından devam eden kriz, bu zorlukları ve ASEAN’ın ortak bir yanıt verme çabasını gözler önüne sermiştir.ASEAN’ın Hint-Pasifik’teki değişen jeopolitik akımları yönlendirmek için bu iç ve dış zorluklarla doğrudan yüzleşmesi gerekecektir. Çıkarlarını ve değerlerini yansıtan bir bölgesel düzeni şekillendirmek için merkeziyetçiliğini geliştirmesi, daha fazla birlik oluşturması ve kolektif ekonomik ve diplomatik ağırlığını kullanması gerekmektedir.

1971’de kurulan Pasifik Adaları Forumu (PIF), Hint-Pasifik bölgesinde, özellikle de Pasifik’teki küçük ada ulusları için önemli bir ittifakı temsil etmektedir. Forum, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Fiji, Tonga ve Samoa gibi daha küçük ada ülkelerinin de aralarında bulunduğu 18 üyeden oluşmaktadır. PIF’in öncelikli odak noktası geleneksel olarak bölgesel işbirliği ve entegrasyon, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma olmuştur.

Tarihsel olarak PIF, Pasifik Adası uluslarının, özellikle de kendilerine özgü coğrafi ve ekonomik koşullardan kaynaklanan ortak çıkar ve endişelerini dile getirdikleri bir forum olmuştur. Pasifik’teki nükleer denemeler, iklim değişikliği ve okyanus kaynaklarının korunması gibi konuları küresel gündemde başarıyla vurgulamışlardır.

Örneğin PIF, 1980’ler ve 1990’larda Fransız Polinezyası’nda nükleer denemelere karşı yürütülen savunuculuk faaliyetlerinde hayati bir rol oynamıştır. Sürdürdükleri kampanyalar, sonunda Fransa’nın 1996 yılında nükleer denemelerini durdurmasına yol açan küresel baskıya önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Benzer şekilde Forum, iklim değişikliğinin, çoğu deniz seviyesinin yükselmesine karşı savunmasız olan alçak ada ülkelerinden oluşan üye ülkeler için yarattığı varoluşsal tehdidin vurgulanmasında da etkili olmuştur.

PIF’in jeopolitik önemi, Hint-Pasifik bölgesinin değişen güç dinamikleri ile birlikte son yıllarda giderek daha fazla kabul görmektedir. Küçük boyutlarına rağmen Pasifik Ada ülkeleri, geniş deniz toprakları ve kilit nakliye rotaları üzerindeki konumları nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Bu durum onları Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi nüfuzlarını genişletmek isteyen daha önemli bölgesel güçler için cazip hale getirmiştir. PIF bu değişen dinamiklerin yönetiminde zorluklarla karşılaşmıştır. Kayda değer bir örnek, beş Mikronezya ülkesinin Forum’un Genel Sekreteri’nin seçimi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2020’de Forum’dan ayrılmasıdır. Bu durum Forum’un birleşik bir bölgesel ses olarak etkinliği konusunda soru işaretleri yaratmıştır.

Bu zorluklara rağmen PIF, Pasifik’e yönelik artan uluslararası ilgiden faydalanabilir. Pasifik Ada ülkeleri, daha kapsamlı güçlerle aktif bir şekilde ilişki kurarak, altyapı, iklim direnci veya ekonomik çeşitlendirme gibi kalkınma ihtiyaçlarını desteklemek için daha iyi anlaşmalar müzakere edebilirler. Aynı zamanda PIF, bölgenin uzlaşı ve çeşitliliğe saygı yoluyla karar alma geleneği olan Pasifik Yolu’nu korumaya devam edebilir. Dahası, PIF bu yeni jeopolitik akımları yönlendirmek için nükleer testler ve iklim değişikliği konularında olduğu gibi uluslararası savunuculukta geçmişteki başarısından ders çıkarabilir. Pasifik ada ülkeleri, kolektif seslerini kullanarak, ortaya çıkan bölgesel düzeni kendi çıkar ve değerlerini yansıtacak şekilde etkileyebilirler. Hint-Pasifik bölgesinin stratejik önemi artmaya devam ettikçe, Pasifik Adaları Forumu’nun küçük ada uluslarının ortak çıkar ve endişelerini ifade edebilecekleri bir platform olarak oynadığı rol daha da kritik hale gelecektir. PIF’in bu gelişen dinamikleri nasıl yönlendireceğini ve bunun daha geniş Hint-Pasifik bölgesini nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacaktır.

Hint-Pasifik bölgesi, özünde, zorlayıcı olduğu kadar karmaşık da olan bir dönüşümden geçiyor. Ortaya çıkan güç dinamikleri arasında gezinmek incelikli bir anlayış, öngörü ve becerikli bir diplomasi gerektirecektir. Yolculuk belirsizliklerle dolu olsa da, gelecek muazzam olasılıklar barındırıyor. Ulusların bu fırsatları nasıl değerlendirecekleri, ittifaklarını nasıl şekillendirecekleri ve istikrar, refah ve barışı teşvik eden bir Hint-Pasifik düzenini nasıl yaratacakları henüz belli değil.

Aybars Öztuna, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Jeo-uzamsal Zeka alanında Yüksek Lisans öğrencisidir. Aslen Ankaralı olup, akademisyen-aktivisttir ve lisans derecesini Uluslararası Çalışmalar alanında Güney Florida Üniversitesi'nden almış ve İstihbarat Çalışmaları alanında yandal yapmış, ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde Yönetici Veri Bilimi uzmanlığını tamamlamıştır. 2020 yılından itibaren, 3 sene Başkan Danışmanlığı görevini yürüttükten sonra İYİ Parti Gençlik Politikaları merkezinde Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Siyasilere Işık Olsun, Liderlik Yönetim Yöneticilik, Yılmaz Öztuna’yı Hatırlamak gibi çeşitli kitapların yazarıdır. Kamu politikasına olan ilgisi, genç liderleri gerçek dünya siyasetine dahil edecek politikaları geliştirmekte yatmaktadır. Chatham House, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği, Atlantik Gençlik Antlaşması Derneği üyesi ve Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü'nde Gençlik Üyesidir. [ View all posts ]

Comments

Be the first to comment on this article

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Go to TOP