Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paradoksu: Modern Feminizm Kadınları Neden Başarısızlığa Uğratıyor?

Mağduriyet

Modern feminizm, kadınların ataerkil bir toplumun kurbanları olarak damgalanmaları nedeniyle, toplumsal yapılarda kadınları kapsayacak bir değişim çağrısında bulunmaktadır. Mağduriyet, kadın olmanın erdemiyle takılan kolektif bir rozet haline gelmiştir. Feminist hareket, düşünce ve bakış açılarımıza kadar her şeyin erkek egemen toplumsal normların bir sonucu olduğunu öne sürerek, tartışmalı bir şekilde kadınları kişisel sorumluluk ve eylemlilikten mahrum bırakmıştır. Feminist ideolojiye uymayan veya onu sorgulamayan kadınlar, erkek telkinlerinin kurbanları olarak algılanmakta ve bu da kadınların mağduriyet döngüsünü daha da sürdürmektedir.

Ayrıcalıktan Kapsayıcılığa

Geçmişte feminist hareket öncelikle biyolojik kadınların haklarını savunmaktaydı. Ancak son yıllarda hareket, çeşitli sosyal ilerici ideolojilerle uyum sağlayarak daha kapsayıcı bir hale gelmiştir. Sonuç olarak, kadınlığın tanımı ve anlamı biraz bulanık ve öznel hale gelmiştir. Günümüzde kadınlar, kadının ne olduğuna dair net ve özlü bir tanım yapmakta zorlanmaktadır. Feminizm aynı zamanda siyasallaşmış ve radikal sol ideolojilerle bağlantılı hale gelmiş, bu da asıl amaç ve hedeflerine olan odağını kaybetmesine neden olmuştur. Kadınlar (kendilerini kadın olarak tanımlayan) erkekleri istemeden de olsa rencide etmekten o kadar korkuyorlar ki kapsayıcılık adına kendi rahatlarını feda ediyorlar ki bu da feminizmin amacına ters düşüyor. Bu son gelişme, kadınların temel ihtiyaçları ve hakları yerine kapsayıcılığa öncelik verilmesine ilişkin endişelere yol açmıştır. Örneğin, Kadın Sünnetine (FGM) karşı kampanya yürütenler, sosyal medya platformlarında liberal feministlerin kapsayıcı bir dil kullanmadıkları için eleştirilerine maruz kalmıştır; çünkü vajinaların yalnızca kadınlara özgü olduğu fikri, asıl mesele olan FGM’ye odaklanmak yerine saldırgan görünmektedir (kadınlar için mücadele eden insanların kendi cinsiyetlerinden rahatsız olmaları ironiktir)! Erdem sinyalleri, çağdaş feminist söylemin belirleyici bir özelliği olarak ortaya çıkmıştır.

Fırsat Eşitliği ve Sonuç Eşitliği

Modern feminist hareket, odağını fırsat eşitliğini savunmaktan eşit sonuçları desteklemeye kaydırmıştır. Eşit fırsatlar tüm bireylerin rekabet edebilmesi için eşit bir oyun alanı sağlarken, eşit sonuçlar toplumdaki farklı grupların orantılı temsilini sağlayarak sistemik önyargıları ele almayı amaçlamaktadır. Ancak eşit sonuç kavramı, cinsiyet, ırk, sosyo-ekonomik geçmiş, yaş ve daha fazlası gibi çok sayıda faktörü içerdiğinden karmaşıktır. Böyle bir düzenleme düzeyi ancak totaliter bir devlet tarafından uygulanabilir ve bu da onu çok gerçekçi olmayan bir model haline getirir. Modern feminizmin eşit sonuçlar için yaptığı çağrı, ulaşılamaz ve hatta komünist bir toplumu teşvik etmek olarak görülebilir. Eşit fırsatların cinsiyete bakılmaksızın tüm bireylere sağlanması gerektiğini belirtmek önemlidir. Ancak, kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunulduğunda, neden kadınların pozisyonlarını cinsiyetleri nedeniyle elde etmek yerine liyakat ve sıkı çalışma yoluyla kazanmaları beklenmesin?

Bu fotoğrafın anlamı size göre nedir? 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paradoksu

Erkekler ve kadınlar arasındaki sistematik farklılıklar, teorik olmayan standart kişilik modelleri kullanılarak araştırılmıştır. Akademide süregelen tartışma, bu farklılıkların sosyalleşmeden mi yoksa biyolojik faktörlerden mi kaynaklandığıdır. Bu soruya ışık tutmak için ülkeler, politikalarında teşvik ettikleri eşitlik düzeyine göre sıralanmış, İskandinav ülkeleri en önde yer alırken kadınlara eşit davranmayan ülkeler daha alt sıralarda yer almıştır. Cinsiyet farklılıklarının büyüklüğü daha sonra altı temel kişilik özelliğine (özgecilik, güven, risk, sabır ve olumlu ve olumsuz karşılıklılık) dayalı olarak ölçülmüştür. Hipoteze göre, eğer sosyalleşme bu farklılıklarda rol oynuyorsa, daha eşitlikçi toplumlarda cinsiyet farklılıklarında bir azalma gözlemlenmesi beklenirdi. Şaşırtıcı bir şekilde, araştırma bulguları, toplumlar daha eşitlikçi hale geldikçe, kadınlar ve erkekler arasındaki farkın daha da büyüdüğünü göstermiştir. Örneğin, İskandinav toplumlarında yapılan çalışmalar, erkeklerin eşyalara karşı daha güçlü bir eğilime sahip olduğunu, kadınların ise yaklaşık bir standart sapma gibi büyük bir farkla insanlarla daha fazla ilgilenme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, bulgular hem fırsat eşitliği hem de sonuç eşitliği sağlamanın mümkün olmadığını göstermektedir, çünkü fırsat eşitliği mesleki seçimleri etkileyen cinsiyet farklılıklarının artmasına neden olmaktadır. Nesnelerle ilgilenen erkekler genellikle STEM alanlarında kariyer peşinde koşarken, insanlarla daha fazla ilgilenen kadınlar sağlık, eğitim ve sosyal bilimler gibi alanlarda iş seçme eğilimindedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, erkek egemen sektörler üzerindeki sistematik ve toplumsal kısıtlamalar kaldırıldığında kadınlar yine de bu sektörlere girmemeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla, kadınların erkek egemen sektörlerde temsil edilmemesinin yalnızca sistemik ve toplumsal engellerden kaynaklanmadığı, aynı zamanda kişisel tercihlerden de kaynaklandığı kısaca ifade edilebilir. Sonuç olarak, sonuçlarda eşitlik sağlamak amacıyla kota uygulaması yanlış yönlendirilmekte ve kadınların ihtiyaç ve çıkarlarıyla çelişmektedir. Bu durum modern feminizm içerisinde bir paradoks yaratmaktadır; zira bir yandan biyolojinin toplumsal cinsiyet farklılıklarını şekillendirmedeki rolünü reddederken, diğer yandan da kadınlara kişisel tercihleriyle örtüşmeyen kariyerler yapmaları yönünde beklentiler ve baskılar dayatmaktadır.

Sihirli Kelime: Ataerkillik

Kadınlar ve erkekler arasındaki sonuç farklılıklarının ataerkil baskıya atfedilebileceğine dair yaygın bir inanış vardır. Ancak kanıtlar, ataerkil sistemlerin önemli ölçüde azaldığı toplumlarda bile bu tür eşitsizliklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu durum, sonuçlardaki farklılıkların erkekler ve kadınlar arasındaki kariyer ilgileri, çalışma alışkanlıkları ve müzakere tarzlarındaki farklılıklar gibi faktörlerden kaynaklandığı fikrini desteklemektedir. Modern feminizmin savunduğu gibi, kadınların toplumsal manipülasyonun kurbanı olduğu düşüncesi, kadınların failliğini ve özerkliğini göz ardı etmektedir. Bu yaklaşım, bireysel karar alma süreçlerini şekillendiren karmaşık ve çeşitli motivasyon ve deneyimleri kabul etmek yerine, yaşam tercihlerini yalnızca dış faktörlere bağlayarak kadınları çocuklaştırmaktadır. Kadınları kendi seçimlerini yapabilme yetisiyle güçlendirmeyi amaçlayan erken dönem feminizmin değerleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin bu indirgemeci bakış açısıyla çelişmektedir. Özellikle Batılı kadınlar yüksek eğitimli ve kendi kaderlerini tayin edebilen kişilerdir; bu da onların yaşam tercihlerinin ataerkil etkinin bir sonucu olduğunu iddia etmeyi oldukça küçük düşürücü kılmaktadır.

Rowa Kordi

Koç Üniversitesi&Erasmus University Rotterdam

Pellentesque posuere ac libero a gravida. Pellentesque massa nisi, bibendum ut orci ut, tempus fringilla leo. Integer sed varius lectus. Maecenas vel justo congue, tempor nisi quis, tempus velit. Nunc at leo in tellus laoreet consequat. Aliquam tempus vel purus vel posuere. Aliquam porta, lacus ut fermentum consequat, sapien arcu fringilla mi, vitae pretium ex enim a tortor. Cras mattis arcu vel nisi faucibus porta.

Rowa Kordi, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümü çift anadal son sınıf öğrencisidir. Halen Hollanda Erasmus Üniversitesi'nde değişim programı kapsamında uluslararası ilişkiler eğitimini tamamlamaktadır. İyi derecede İngilizce, Arapça ve Türkçe bilmektedir. Filistinli kökleri nedeniyle Rowa, Ortadoğu siyaseti, özellikle İsrail-Filistin çatışması konusunda her zaman tutkulu olmuştur. İlgi alanları arasında Siyaset Felsefesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası ve neo-sömürgecilik bulunmaktadır. [ View all posts ]

Comments

Be the first to comment on this article

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Go to TOP